Logo ASB

Website coming soon...

ASB -All Specialty Brokerage- is een Belgische nicheverzekeraar met Europese en mondiale aspiraties. Om hun klanten optimaal in te dekken, herplaatsen ze, als geaccrediteerde partner, hun high-risk polissen bij topverzekeraar Lloyd’s of London. ASB laat vermogende particulieren, ondernemers, instellingen en organisaties toe om volop hun kernactiviteiten te ontplooien, zonder de vaak verlammende financiële onzekerheid die hun belangrijke investeringen met zich meebrengt.